Kwaliteit van zorg

De Hazelhoeve wil graag goede zorg leveren en laten zien dat we deskundig zijn.

Alle afspraken die we met elkaar maken, worden vastgelegd in een zorgplan en er wordt met persoonlijke doelen gewerkt.
De gemaakte afspraken en het behalen van de doelen zullen regelmatig besproken worden.
Door middel van een cliënt tevredenheidsonderzoek peilen we of je tevreden bent over de geleverde zorg.

Mocht er iets zijn waar je niet tevreden over bent dan kun je hiervan melding maken. Dat kan bv. gaan over de manier waarop wij zorg verlenen, de bejegening of het nakomen van afspraken.
Doordat we veel direct contact met je hebben, kunnen we signalen snel bespreekbaar maken.
Iedere zorgvrager moeten we de mogelijkheid bieden om een klacht in te kunnen dienen. De Hazelhoeve heeft daarom een interne verbeterprocedure en een externe klachtenregeling.
We proberen het eerst samen op te lossen, lukt dat niet dan kun je terecht bij Klachtenportaal zorg.

De Hazelhoeve heeft een eigen kwaliteitshandboek waarin we vastgelegd hebben aan welke kwaliteitseisen we voldoen. Het kwaliteitshandboek is voor cliënten en hun ouders/ verzorgers in te zien.

Marion en Anja zijn beiden in het bezit van een BHV diploma. Zij houden jaarlijks hun kennis op peil door het volgen van de herhalingslessen brandbestrijding, ontruiming en eerste hulp, inclusief AED.

Marion staat ingeschreven als Z-verpleegkundige in het BIG-register.

Anja is bezig met het behalen van een KIWA keurmerk voor zorg.