Welke zorg bieden wij

Je hebt zorg of ondersteuning nodig, bv. individuele begeleiding, persoonlijke verzorging of kortdurend verblijf.

Jeugdwet – via je eigen gemeente.

Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar, kunnen ouders/ verzorgers een aanvraag doen bij de gemeente.
Naast ZIN, is een PGB mogelijk voor persoonlijke verzorging, begeleiding, logeeropvang/ kortdurend verblijf en opvoedondersteuning.
Jeugd kan voor verpleging of intensieve kindzorg terecht bij de eigen zorgverzekeraar. Deze zorg valt onder de ZVW.

WMO – Wet Maatschappelijke Ondersteuning, via je eigen gemeente.

Voor volwassenen die door hun beperking belemmerd worden om activiteiten zelfstandig te kunnen doen. Als het niet op eigen kracht lukt om problemen zelf aan te pakken.
Te denken valt aan begeleiding in het dagelijkse leven, huishoudelijke hulp, dagbesteding, woningaanpassing, vervoersvoorziening e.d.

WLZ – Wet Langdurige Zorg, via het regionale zorgkantoor.

Voor mensen die permanent toezicht of 7 x 24 uur zorg in de nabijheid nodig hebben en het leven lang afhankelijk zijn van deze zorg
Keuze tussen PGB en ZIN

ZvW – Zorgverzekeringswet, via je eigen zorgverzekeraar.

Als je een lichamelijke of chronische ziekte hebt