Zorg in natura of Persoons gebonden budget

De Hazelhoeve kan zorg en ondersteuning leveren, vanuit ZIN met de gemeenten waar we een raamovereenkomst mee hebben afgesloten of vanuit het Pgb.

Zorg in natura of Persoonsgebonden budget?

Het zorgkantoor of de gemeente zal je de vraag voorleggen of je de zorg in natura wilt krijgen of met een persoonsgebonden budget zelf hulp wilt regelen.

Zorg in natura

Als je kiest voor zorg in natura krijg je de zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die je nodig hebt via een instelling, zorgaanbieder of leverancier die een contract heeft met de gemeente waar je woont.

Persoonsgebonden budget

Met het budget dat je krijgt, regel je zelf zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen door zelf je zorgverlener of leverancier uit te kiezen of een organisatie in te schakelen die in opdracht van jou gaat werken. Je moet zelf op zoek naar zorgverleners of voorzieningen. Je bent zelf verantwoordelijk voor een goed beheer van het Pgb en je bent zelf verantwoordelijk voor het inkopen van zorg met de kwaliteit die nodig is.

De Hazelhoeve werkt samen met verschillende gemeenten en heeft met een aantal omliggende gemeenten een raamovereenkomst afgesloten voor jeugd en/ of WMO.

Voor Jeugd hebben wij raamovereenkomsten met de gemeente;
Apeldoorn, Brummen, Lochem, Voorst, Zutphen en de Achterhoekse gemeenten ⃰.

Voor WMO met de gemeente, Apeldoorn, Brummen, Deventer, Voorst, Lochem, Zutphen en de Achterhoekse gemeenten ⃰.

⃰Achterhoekse gemeenten zijn; Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

Particuliere zorg

Je kunt er ook voor kiezen om de zorg die je nodig hebt particulier af te nemen bij de Hazelhoeve.